A Nemzeti Összetartozás Napja Felcsúton

(Helyi rendeletet alkotott a Képviselő- testület)

 

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott közép-európa nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép-Európa államai és nemzetei a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően eltérő módon viszonyulnak a trianoni szerződéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése szempontjából meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára Trianon a XX. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk itt helyben Felcsúton is, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk mi ma élő magyarok, akár itt helyben Felcsúton is: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2010-ben a XLV. törvény megalkotásával a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította június 4.-ét. Az Országgyűlés kötelességének tekintette arra inteni a nemzet ma élő tagjait és a jövendő nemzedékeket, hogy a trianoni békediktátum okozta nemzeti tragédiára mindörökké emlékezve, az elmúlt kilencven esztendő küzdelmeiben az összefogás példáiból, a nemzeti megújulás eredményeiből erőt merítve, a nemzeti összetartozás erősítésén munkálkodjanak. Ennek érdekében az Országgyűlés 2010-ben június 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.

 

Felcsút Község Önkormányzata is felelősséggel tartozik azért, hogy a településen élő magyarság körében a jövőben ne halványodjon el a magyar nemzet legnagyobb történelmi tragédiájának emlékezete. Az utódainkra is tekintettel itt helyben Felcsúton is a helyi közösség jelenlegi vezetői felelősek vagyunk azért, hogy fennmaradjon és erősödjön az egységes magyar nemzet tudata, valamint hogy nemzeti öntudatából kiindulva a helyi magyarság tudatosan és folytonosan munkálkodjon a Nemzeti Összetartozás erősítésén. Ezért megkerülhetetlenül szükségesnek tartotta a Képviselő- testület, hogy e tárgykörben 2011. május 30.-án helyi rendeletet alkosson, amelynek célja, hogy rendelkezzen – az Országgyűlés által a 2010. évi XLV. törvénnyel a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánított – június 4. napjának rendszeres és méltó módon történő megemlékezés megrendezéséről Felcsút Községben.

A rendelet június 4. napját Felcsút Községben hivatalos emléknappá nyilvánította, amely napon minden évben az Önkormányzat a történelmi eseményhez méltó rendezvényeken tart megemlékezéseket. Ezen túlmenően a megemlékezés napjára valamennyi felcsúti középületen és a közterületeken el kell helyezni a Magyar Köztársaság zászlaját vagy lobogóját, illetve Felcsút Község zászlaját. Az Önkormányzat hivatala előtt a megemlékezés napján félárbocra kell engedni a Magyar Köztársaság és Felcsút Község lobogóit és erre az időre fekete lobogót kell felvonni. Továbbá Felcsút Községben a magyar nemzethez és a helyi közösségéhez való tartozás jelképeként magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, helyi civil szervezetek és ingatlantulajdonosok is kitűzhetik a magyar nemzeti zászlót, illetve fellobogózhatják ingatlanukat. A zászló és lobogó beszerzéséről és kihelyezéséről az ingatlantulajdonosok gondoskodnak.

Dr. Petrin László

jegyző

 

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL
Felcsúti Képtár

Kokas Ignác képeinek állandó kiállítása

8086 Felcsút, Fő u. 125.

A kiállítás előzetese bejelentkezés alapján látogatható, kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:

titkarsag@felcsut.hu

+36/70-450-8708

+36/70-450-8702

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
A településsel kapcsolatos egyéb közérdekű adatok, jegyzőkönyvek, előterjesztések, hirdetmények a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal honlapján találhatók. Tovább >>>
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet www.orszagosorvosiugyeletbicske.hu
Közadattár
Legutóbbi bejegyzések
Kategóriák