Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Tisztelt Polgárok!

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011-es fordulójára 2010. október 1-től pályázhatnak az önkormányzatnál.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
1.      A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó.
2.      A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. A megyei önkormányzat által megállapított kiegészítő ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó
((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
3.      Intézményi támogatás:
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2010. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül. (intézményi ösztöndíjrész)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.
KOORDINÁCIÓ
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
megyei önkormányzatok
látják el.
OKM Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
1244 Bp. Pf. 920
Telefonszámok önkormányzatok számára:
Tel.: (1) 301-32-66; (1) 301-32-68
Fax: (1) 301-32-20
Telefonszámok pályázók számára:
Tel.: (1) 301-32-67; (1) 354-75-01, (1) 301-32-28
Fax: (1) 301-32-20
Telefonszámok felsőoktatási intézmények számára:
Tel.: (1) 301-32-67;
Fax: (1) 301-32-20
E-mail: bursa@bursa.hu
Internet: http://www.bursa.hu
A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Az
önkormányzati ösztöndíjrész
folyósításának technikai lebonyolításáért az
OKM Támogatáskezelő
felelős. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják a Bursa célszámlára a támogatott hallgatók 5 havi támogatási összegét. A beérkezett támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő a kifizető felsőoktatási intézmények szerint újracsoportosítja, majd továbbutalja a felsőoktatási intézményeknek, amennyiben az intézmény a pályázó ösztöndíjra való jogosultságát visszaigazolta.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi részt) az a
felsőoktatási intézmény
folyósítja a hallgató számára, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap.
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztöndíjpályázatA Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
1.      A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó.
2.      A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. A megyei önkormányzat által megállapított kiegészítő ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó ((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
3.      Intézményi támogatás: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2010. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül. (intézményi ösztöndíjrész)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.
KOORDINÁCIÓ
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait azOktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságavégzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozómegyei önkormányzatoklátják el.
OKM Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat1244 Bp. Pf. 920 Telefonszámok önkormányzatok számára:Tel.: (1) 301-32-66; (1) 301-32-68Fax: (1) 301-32-20 Telefonszámok pályázók számára:Tel.: (1) 301-32-67; (1) 354-75-01, (1) 301-32-28Fax: (1) 301-32-20 Telefonszámok felsőoktatási intézmények számára:Tel.: (1) 301-32-67;Fax: (1) 301-32-20
E-mail: bursa@bursa.huInternet: http://www.bursa.hu

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Azönkormányzati ösztöndíjrészfolyósításának technikai lebonyolításáért azOKM Támogatáskezelőfelelős. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják a Bursa célszámlára a támogatott hallgatók 5 havi támogatási összegét. A beérkezett támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő a kifizető felsőoktatási intézmények szerint újracsoportosítja, majd továbbutalja a felsőoktatási intézményeknek, amennyiben az intézmény a pályázó ösztöndíjra való jogosultságát visszaigazolta.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi részt) az afelsőoktatási intézményfolyósítja a hallgató számára, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap.Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást.

Az oldalhoz kapcsolódó letölthető dokumentumok a dokumentumok menüben elérhetőek!

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
A településsel kapcsolatos egyéb közérdekű adatok, jegyzőkönyvek, előterjesztések, hirdetmények a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal honlapján találhatók. Tovább >>>
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet www.orszagosorvosiugyeletbicske.hu
Közadattár
Kategóriák