Rendezvények

 

F e l c s ú t   K  ö z s é g  i   Ö n k o r m á n y z a t

P o l g á r m e s t e r i   H i v a t a l  á n a k

J e g y z ő j e

8086 Felcsút, Fő u 75. Tel: 22/594-036 Fax: 22/253-481

E-mail: jegyzo@felcsut.hu

 

Ügyiratszám: 27-9/2011.                                             Tárgy: „Felcsút II. homok” védjegyű

Ügyintéző: Harangozó Lászlóné                                homokbánya kapacitás bővítés ügye.

 

H I R D E T M É N Y

 

Tájékoztatom a „Felcsút II. homok” védjegyű homokbánya kapacitás bővítése ügyében érdekelt, a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit (közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Felcsút 011/2, 012, 019/5, 019/6, 019/18, 019/20, 019/21, 022 hrsz-ú ingatlanok), hogy a fenti megnevezésű homokbánya kapacitásbővítésének ügyében a Közép- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség előzetes vizsgálati eljárást folytat.

 

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy az érintettek Felcsút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (Fő u. 75. sz.) ügyfélfogadási idő alatt

Hétfőn:   8.00 órától, 16 óráig

Szerdán:              8.00 órától, 16.30 óráig

Pénteken:             8.00 órától, 12.00 óráig

az ügyre vonatkozó terveket, térképeket és egyéb dokumentumokat megtekinthetik és a Felügyelőséghez a hirdetmény megjelenését követő 21 napon belül észrevételt tehetnek.

 

Felcsút, 2011.  április  4.

 

Dr. Petrin László

jegyző

 

Fogadó óra

Tisztelt Lakosság!

 
Tessely Zoltán, Fejér Megye VII. számú választókerületének országgyűlési képviselője személyes fogadóórát tart

2011. április 19-én 16.00 órától

a Felcsúti Polgármesteri Hivatal tanácstermében.(Felcsút, Fő utca 75.)

Polgármesteri Hivatal

A jelszó „VIDÁMSÁG”

Tavaszváró gyermekrendezvény a felcsúti könyvtárban

A könyvtár szó hallatán, olyan helyre gondolunk, ahol mindenekelőtt síri csend, recsegő,ódon padlózat és hatalmas rend uralkodik. Az idő megállásával berögzült asszociációk nem állják meg a helyüket a község 7126 kötetes könyvtárában, mivel a könyvtárosnak a közösség,  főleg a gyermekek és fiatalok összefogása a célja. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

12 éves a felcsúti Csutkácska Tánccsoport

Az életkorukat nem titkolják az asszonyok, ha nem sajátjukról, hanem a tánccsoportéról van
szó- mondta Zábó Lászlóné, aki a csoport egyik oszlopos, alapító tagja.
Béd Judit tanárnő fejéből pattant ki az ötlet, hogy egy jó kis közösséget alkothatunk a tánc
jegyében. 1999-ben még egy kicsit fiatalabbak voltunk, de úgy gondolom a lelkesedés még
most is töretlen. Az évek során összekovácsolódott a csapat. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Bicskei Központi Orvosi Ügyelet
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet www.orszagosorvosiugyeletbicske.hu
Közadattár
Kategóriák