Rendezvények

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat arról, hogy a 2011. június 19. napjára kitűzött időközi polgármester-választásra 3 fő – Mészáros Lőrinc, Varga György és Vörös Kálmán nyújtotta be ajánlószelvényeit a Helyi Választási Bizottsághoz.

Felcsút, 2011. május 23.

Dr. Petrin László
HVI vezetője

MEGHÍVÓ

Felcsút Községi Önkormányzat
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 19-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban  rendkívüli testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

 


 

1. Fejér Megyei Önkormányzati intézmény átszervezése Dr. Petrin László jegyző
2. KEOP 4.2.0/A jelű forráshoz pályázat benyújtása a „Helyi hő, hűtési és Villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címen (Kastély Óvoda energia ellátásának korszerűsítése). Dr. Petrin László jegyző
3. Időszaki lap alapítása Dr. Petrin László jegyző
4. Orvosi rendelő épülete tetőszerkezetének felújítása Dr. Petrin László jegyző
5. Egyebek Dr. Petrin László jegyző

Felcsút, 2011. május 18.

Tisztelettel:

Mészáros László sk.

alpolgármester

Felhívás

2011. május 21-én (szombaton) 10.00 órakor (rossz idő esetén jún.25.) tájékozódási akadályversenyre várjuk iskolások, családok, baráti körök részvételét (csapatonként max.5 fő)! Gyülekező: Vértes Büfé, Felcsút Fő u.59.

Jelentkezni lehet:

2011. máj. 19-ig a Könyvtárban (12.30-16.30 között),  a 06/20-388-2218-as telefonszámon, vagy a szecsodizsuzsa@freemail.hu e-mail címen.

A nevezési díj: 100 Ft/csapat.

A csapatok korosztályonként lesznek beosztva!

A versenyzőket jó hangulat, szép környezet, finom ebéd, egy közös piknik, számháború, játékok várják!

Tegyünk meg ennyit egészségünkért és egy jó közösség létrejöttéért!

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Felcsút Községi Önkormányzat, Könyvtár

 

IDŐKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS

HIRDETMÉNY

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 39/2011. (II. 28.) számú határozata kimondta Varga György polgármester összeférhetetlenségének fennállását és megállapította a polgármesteri megbízatása megszűnését. A Fejér Megyei Bíróság 1.Pk.20.457/2011/7. számú végzésével Varga Györgynek a fenti számú képviselő- testületi határozat hatályon kívül helyezésére irányuló kérelmét elutasította. Ezzel a Képviselő- testület polgármesteri megbízatás megszűnését megállapító határozata jogerőre emelkedett.

A Helyi Választási Bizottság a polgármesteri megbízatás megszűnése miatt 2011. június 19. napjára időközi polgármester választást tűzött ki.

A névjegyzék közszemlére tételének időpontja: 2011. május 4. napjától 2011. május 8. napján 16 óráig.

A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt  2011. május 5.-ig a választópolgár részére meg kell küldeni. Az a választópolgár aki nem kapta meg az értesítőt és az ajánlószelvényt, azokat a Helyi Választási Irodától igényelheti. A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kifogást benyújtani 2011. május 4. napjától 2011. május 8. napján 16 óráig lehet.

A polgármester jelöltekre Felcsút településen állandó lakóhellyel továbbá érvényes tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár szavazhat. A polgármesteri tisztség betöltése nincs a településen létesített lakóhelyhez illetőleg tartózkodási helyhez kötve.

Polgármestert jelölni (ajánlani) az ajánlószelvény szabályszerű kitöltésével lehet. Polgármester jelölt az, akit a választópolgárok 3%-a jelöltnek állított. Ennek értelmében a polgármester jelöléséhez szükséges ajánlószelvények száma legalább 44 darab.

Jelöltet állítani 2011. május 20. napján 16 óráig lehet az ajánlószelvény kitöltésével és annak a jelölt vagy jelölő szervezetnek való átadásával. A jelölteket 2011. május 20. napján 16. óráig be kell jelenteni a Helyi Választási Irodánál (Felcsút, Fő u. 75. Polgármesteri Hivatal). Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánló szelvények szabályszerűségét a Helyi Választási Bizottság ellenőrzi.

A Helyi Választási Bizottság jóváhagyja a polgármesteri szavazólap tartalmát, mely szavazólapok alapján a helyi választópolgárok 2011. június 19-én megválasztják a polgármestert.

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A jelöléssel, szavazással kapcsolatos tudnivalókról, egyéb eljárási kérdésekről a Helyi Választási Iroda ad tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy telefonon történő megkeresés alapján.

Helyi Választási Iroda

Vezetője: Dr. Petrin László

Címe: 8086 Felcsút, Fő u. 75.

Telefon: 22/594- 036

Fax: 22/253- 481

Dr. Petrin László s. k.

HVI vezetője

 

 

F e l c s ú t   K  ö z s é g  i   Ö n k o r m á n y z a t

P o l g á r m e s t e r i   H i v a t a l  á n a k

J e g y z ő j e

8086 Felcsút, Fő u 75. Tel: 22/594-036 Fax: 22/253-481

E-mail: jegyzo@felcsut.hu

 

Ügyiratszám: 27-9/2011.                                             Tárgy: „Felcsút II. homok” védjegyű

Ügyintéző: Harangozó Lászlóné                                homokbánya kapacitás bővítés ügye.

 

H I R D E T M É N Y

 

Tájékoztatom a „Felcsút II. homok” védjegyű homokbánya kapacitás bővítése ügyében érdekelt, a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit (közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Felcsút 011/2, 012, 019/5, 019/6, 019/18, 019/20, 019/21, 022 hrsz-ú ingatlanok), hogy a fenti megnevezésű homokbánya kapacitásbővítésének ügyében a Közép- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség előzetes vizsgálati eljárást folytat.

 

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy az érintettek Felcsút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (Fő u. 75. sz.) ügyfélfogadási idő alatt

Hétfőn:   8.00 órától, 16 óráig

Szerdán:              8.00 órától, 16.30 óráig

Pénteken:             8.00 órától, 12.00 óráig

az ügyre vonatkozó terveket, térképeket és egyéb dokumentumokat megtekinthetik és a Felügyelőséghez a hirdetmény megjelenését követő 21 napon belül észrevételt tehetnek.

 

Felcsút, 2011.  április  4.

 

Dr. Petrin László

jegyző

 

Fogadó óra

Tisztelt Lakosság!

 
Tessely Zoltán, Fejér Megye VII. számú választókerületének országgyűlési képviselője személyes fogadóórát tart

2011. április 19-én 16.00 órától

a Felcsúti Polgármesteri Hivatal tanácstermében.(Felcsút, Fő utca 75.)

Polgármesteri Hivatal

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL
Felcsúti Képtár

Kokas Ignác képeinek állandó kiállítása

8086 Felcsút, Fő u. 125.

A kiállítás előzetese bejelentkezés alapján látogatható, kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:

titkarsag@felcsut.hu

+36/70-450-8708

+36/70-450-8702

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
A településsel kapcsolatos egyéb közérdekű adatok, jegyzőkönyvek, előterjesztések, hirdetmények a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal honlapján találhatók. Tovább >>>
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet www.orszagosorvosiugyeletbicske.hu
Közadattár
Kategóriák