Dr. Petrin László jegyző köszönti a falu polgárait

Petrin László Jegyző

2010. december hónapjában még helyettesítő jegyzőként ismerkedtem a településsel. 2011. január 1-jétől már határozatlan időre kinevezett jegyzőként állok a falu szolgálatában. Tehát itt az ideje, hogy bemutatkozzam és tisztelettel köszöntsem a település polgárait.

Ugyan nem vagyok felcsúti lakos, Tatabányáról járok be a hivatalba, de 38 éves koromig falun élő emberként (Pest megye Tárnok) a saját bőrömön tapasztaltam meg azokat a gondokat, amelyekkel a kistelepüléseken élő embereknek ma is nap mint nap szembesülniük kell. Tatabányának olyan családi házas településrészén lakom, ahol még most sincs közvilágítás, nincs szilárd burkolatú közút és gyalogjárda, és ugyancsak nincs szennyvízcsatorna. Tehát tudom mi az a vidéki élet.

A köz szolgálatát pedagógusként kezdtem, a rendszerváltás előtt gyógypedagógus, pszichopedagógus és általános iskolai testnevelő tanári képesítést szereztem és Érden, valamint Tárnokon is tanítottam. Majd a rendszerváltás után a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán igazgatásszervező diplomát, végül a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász végzettséget szereztem.

A rendszerváltás hajnalán 1991 februárjában, amikor a helyi önkormányzatok szervezése már nagy ütemben folyt, pályázat útján lettem Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának oktatási főelőadója, másfél évig irodavezető helyettese. Később felkérés alapján négy évig a Komáromi Gyermekváros igazgatói posztját töltöttem be. Ezután szintén felkérésre Baranya megye aprófalvas térségében szakértőként vidékfejlesztéssel foglalkoztam, Hetvehely központtal 13 településből álló kistérségi társulás ügyeit intéztem. Közel 7 éve jegyzőként szolgálom a köz javát.

Több mint négy éven át voltam a völgyhídjáról elhíresült Somogy megyei település, Kőröshegy község jegyzője. Innen pályáztam meg sikeresen a Pest megyei Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata által kiírt jegyzői álláshelyet, ahol két évig vezettem a 27 fős hivatalt. Innen vezetett az utam a pályázati lehetőséget kihasználva Felcsútra.

Több mint húsz éve publikálok szakmai folyóiratokban, többek között a Magyar Közigazgatás, a Jegyző és Közigazgatás szakfolyóiratokban (legutóbb 2008-ban jelent meg cikkem a Jegyző és Közigazgatásban). 2007-től tagja vagyok a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szakértői gárdájának.

Van egy szép régi latin mondás a római jogból, amely egyben a jegyzői ars poétikám is: A jog az igazságosság és a méltányosság művészete. Az antik kor jogalkotói ezt komolyan is gondolták. Ennek aktualitása van napjainkban is. A helyi közigazgatásban van jelen a legközvetlenebb emberi kapcsolat a hivatal és az ügyfél között. A jogszabályok merev, betű szerinti alkalmazása vezet sokszor a legsúlyosabb jogtalansághoz, méltánytalansághoz. A jog lehetőséget biztosít a méltányosságra, annak gyakorlására, ezzel élni lehet és kell is. Boldogabb, élhetőbb élettér megvalósítása a közjó érdekében tevékenykedő helyi közigazgatás célja. Az ügyek egyedi elbírálására, mérlegelésére van szükség a rutin munka helyett. A jogszabályok szerint hozott döntés csak akkor szolgálja az itt élők javát, ha az a lehetőségekhez képest egyéniesítve kerül megalkotásra. Szakmai körökben ismert fogalom az igazságtalan jog, vagy a jogtalan jog jelensége.

Továbbá fontos, hogy milyen rendelet, milyen tartalommal születik meg itt helyben. Fontos szem előtt tartani, hogy az adott helyi jogszabályi keretek között az itt élők örömmel és ne keserűséggel éljék meg mindennapjaikat. Ehhez kifinomult érzékek kellenek, széles látókör, jogszabályok ismerete, és értő szemlélet a helyi problémák egyfajta önérdektől mentes kezelésére. A velem együtt dolgozó munkatársaimat is ilyen szakembereknek ismertem meg. Mintegy a kívülálló szemével, de nem felületesen látni a közösség problémáit és jogi eszközzel olyan megoldásokat keresni, amelyek közmegelégedést eredményeznek: ez a hivatal feladata. Ebben a munkámban rövid ittlétem alatt szerzett tapasztalatom alapján nyugodtan mondhatom, hogy támaszkodhatok munkatársaimra, akik egy- egy szakterület képviselőiként segítik munkámat a döntések előkészítésében és meghozatalában.

A helyi közigazgatás szervezése Felcsúton is a fenti elvek mentén kell, hogy szerveződjön. Amit ennek érdekében jegyzőként meg tudok tenni, ígérem, hogy azt maradéktalanul megteszem.

Végezetül tisztelettel köszöntöm Felcsút polgárait és baráti jobbomat nyújtom a közös célok megvalósítása érdekében minden jóakaratú embernek.

Dr. Petrin László

jegyző

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL
Felcsúti Képtár

Kokas Ignác képeinek állandó kiállítása

8086 Felcsút, Fő u. 125.

A kiállítás előzetese bejelentkezés alapján látogatható, kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:

titkarsag@felcsut.hu

+36/70-450-8708

+36/70-450-8702

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
A településsel kapcsolatos egyéb közérdekű adatok, jegyzőkönyvek, előterjesztések, hirdetmények a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal honlapján találhatók. Tovább >>>
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet www.orszagosorvosiugyeletbicske.hu
Közadattár
Legutóbbi bejegyzések
Kategóriák