Pályázat

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kastély Óvoda (napköziotthonos óvoda) óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás idotartama: a vezetoi megbízás határozott időre, 2012. 08. 01-2017. 07. 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8086, Felcsút, Fo u. 56.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetoi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes muködésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a nevelési program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetoi jogok gyakorlása, személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Felsofokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,

§ Legalább 5 év szakmai tapasztalat,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

§ Pedagógus szakvizsga, büntetlen eloélet.

 

Elvárt kompetenciák:

§ A szakmai munka terén igényes, precíz, pontos, problémamegoldó képességekkel rendelkezzen, továbbá számítógép-felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet, stb.).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, szakmai elemzésre épülo fejlesztési elképzelés, vezetési program, iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolata, pedagógus szakvizsgát tanúsító oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az eredetit kérjük becsatolni), nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevo személyek általi megismeréséhez hozzájárul, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállaló nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen történo tárgyalásához

 

A beosztás betölthetoségének idopontja:

A beosztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától töltheto be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Lorinc polgármester nyújt, a 22-594- 036-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton két példányban, a pályázatnak a Felcsút Községi Önkormányzat címére történo megküldésével (8086 Felcsút, Fo u. 56.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplo azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezeto. § Postai úton, a pályázatnak a Szentkirályszabadja Község Önkormányzat címére történo megküldésével (8225 Szentkirályszabadja, Petofi Sándor utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplo azonosító számot: 991/2011, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezeto.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban rögzítettek szerinti intézményi véleményeztetés, valamint a pályázati határidot követo 21 napon belül bizottság hallgatja meg a jelölteket, a döntést a Képviselo-testület hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 25. Képviselo- testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

§ Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felcsút Községi Önkormányzat fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felcsut.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idopontja: 2012. március 5.
K.m.f.

Mészáros Lorinc s.k. Dr. Petrin László s.k.

polgármester jegyzo

Kiadmány hiteléül:

Harangozó Lászlóné

titkársági referens

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL
Felcsúti Képtár

Kokas Ignác képeinek állandó kiállítása

8086 Felcsút, Fő u. 125.

A kiállítás előzetese bejelentkezés alapján látogatható, kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:

titkarsag@felcsut.hu

+36/70-450-8708

+36/70-450-8702

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
A településsel kapcsolatos egyéb közérdekű adatok, jegyzőkönyvek, előterjesztések, hirdetmények a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal honlapján találhatók. Tovább >>>
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet www.orszagosorvosiugyeletbicske.hu
Közadattár
Legutóbbi bejegyzések
Kategóriák