MEGHÍVÓ

Felcsút Községi Önkormányzat

Polgármestere

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 30  (hétfő)  17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban  rendes testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

Tárgy:                                                                                                       Előterjesztő:

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról                           Mészáros László

alpolgármester

 

2.  Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)                Mészáros László

alpolgármester

 

3. Óvodavezető kinevezésének meghosszabbítása                                          Dr. Petrin László

jegyző

 

4. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról Dr. Petrin László

jegyző

 

5. Önkormányzati rendelet megalkotása a helyi szervezetek támogatásáról     Dr. Petrin László

(indokolás)                                                                                                   jegyző

 

6. KEOP 4.2.0/A jelű forráshoz pályázat benyújtása a „Helyi hő, hűtési és     Dr. Petrin László

Villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címen     jegyző

(Endresz György Általános Iskola energia ellátásának korszerűsítése)

 

7. Szerződéskötés internetes telefonszolgáltatás igénybevételére                                 Dr. Petrin László

jegyző

 

8. Egyebek                                                                                                       Dr. Petrin László

jegyző

 

 

 

Felcsút, 2011. május 26.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Mészáros László sk.

alpolgármester

 

 

 

Bicskei Központi Orvosi Ügyelet
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet www.orszagosorvosiugyeletbicske.hu
Közadattár
Kategóriák