Felcsút Községi Önkormányzat

IDŐKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS

HIRDETMÉNY

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 39/2011. (II. 28.) számú határozata kimondta Varga György polgármester összeférhetetlenségének fennállását és megállapította a polgármesteri megbízatása megszűnését. A Fejér Megyei Bíróság 1.Pk.20.457/2011/7. számú végzésével Varga Györgynek a fenti számú képviselő- testületi határozat hatályon kívül helyezésére irányuló kérelmét elutasította. Ezzel a Képviselő- testület polgármesteri megbízatás megszűnését megállapító határozata jogerőre emelkedett.

A Helyi Választási Bizottság a polgármesteri megbízatás megszűnése miatt 2011. június 19. napjára időközi polgármester választást tűzött ki.

A névjegyzék közszemlére tételének időpontja: 2011. május 4. napjától 2011. május 8. napján 16 óráig.

A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt  2011. május 5.-ig a választópolgár részére meg kell küldeni. Az a választópolgár aki nem kapta meg az értesítőt és az ajánlószelvényt, azokat a Helyi Választási Irodától igényelheti. A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kifogást benyújtani 2011. május 4. napjától 2011. május 8. napján 16 óráig lehet.

A polgármester jelöltekre Felcsút településen állandó lakóhellyel továbbá érvényes tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár szavazhat. A polgármesteri tisztség betöltése nincs a településen létesített lakóhelyhez illetőleg tartózkodási helyhez kötve.

Polgármestert jelölni (ajánlani) az ajánlószelvény szabályszerű kitöltésével lehet. Polgármester jelölt az, akit a választópolgárok 3%-a jelöltnek állított. Ennek értelmében a polgármester jelöléséhez szükséges ajánlószelvények száma legalább 44 darab.

Jelöltet állítani 2011. május 20. napján 16 óráig lehet az ajánlószelvény kitöltésével és annak a jelölt vagy jelölő szervezetnek való átadásával. A jelölteket 2011. május 20. napján 16. óráig be kell jelenteni a Helyi Választási Irodánál (Felcsút, Fő u. 75. Polgármesteri Hivatal). Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánló szelvények szabályszerűségét a Helyi Választási Bizottság ellenőrzi.

A Helyi Választási Bizottság jóváhagyja a polgármesteri szavazólap tartalmát, mely szavazólapok alapján a helyi választópolgárok 2011. június 19-én megválasztják a polgármestert.

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A jelöléssel, szavazással kapcsolatos tudnivalókról, egyéb eljárási kérdésekről a Helyi Választási Iroda ad tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy telefonon történő megkeresés alapján.

Helyi Választási Iroda

Vezetője: Dr. Petrin László

Címe: 8086 Felcsút, Fő u. 75.

Telefon: 22/594- 036

Fax: 22/253- 481

Dr. Petrin László s. k.

HVI vezetője

 

 

F e l c s ú t   K  ö z s é g  i   Ö n k o r m á n y z a t

P o l g á r m e s t e r i   H i v a t a l  á n a k

J e g y z ő j e

8086 Felcsút, Fő u 75. Tel: 22/594-036 Fax: 22/253-481

E-mail: jegyzo@felcsut.hu

 

Ügyiratszám: 27-9/2011.                                             Tárgy: „Felcsút II. homok” védjegyű

Ügyintéző: Harangozó Lászlóné                                homokbánya kapacitás bővítés ügye.

 

H I R D E T M É N Y

 

Tájékoztatom a „Felcsút II. homok” védjegyű homokbánya kapacitás bővítése ügyében érdekelt, a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit (közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Felcsút 011/2, 012, 019/5, 019/6, 019/18, 019/20, 019/21, 022 hrsz-ú ingatlanok), hogy a fenti megnevezésű homokbánya kapacitásbővítésének ügyében a Közép- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség előzetes vizsgálati eljárást folytat.

 

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy az érintettek Felcsút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (Fő u. 75. sz.) ügyfélfogadási idő alatt

Hétfőn:   8.00 órától, 16 óráig

Szerdán:              8.00 órától, 16.30 óráig

Pénteken:             8.00 órától, 12.00 óráig

az ügyre vonatkozó terveket, térképeket és egyéb dokumentumokat megtekinthetik és a Felügyelőséghez a hirdetmény megjelenését követő 21 napon belül észrevételt tehetnek.

 

Felcsút, 2011.  április  4.

 

Dr. Petrin László

jegyző

 

Fogadó óra

Tisztelt Lakosság!

 
Tessely Zoltán, Fejér Megye VII. számú választókerületének országgyűlési képviselője személyes fogadóórát tart

2011. április 19-én 16.00 órától

a Felcsúti Polgármesteri Hivatal tanácstermében.(Felcsút, Fő utca 75.)

Polgármesteri Hivatal

A jelszó „VIDÁMSÁG”

Tavaszváró gyermekrendezvény a felcsúti könyvtárban

A könyvtár szó hallatán, olyan helyre gondolunk, ahol mindenekelőtt síri csend, recsegő,ódon padlózat és hatalmas rend uralkodik. Az idő megállásával berögzült asszociációk nem állják meg a helyüket a község 7126 kötetes könyvtárában, mivel a könyvtárosnak a közösség,  főleg a gyermekek és fiatalok összefogása a célja. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

12 éves a felcsúti Csutkácska Tánccsoport

Az életkorukat nem titkolják az asszonyok, ha nem sajátjukról, hanem a tánccsoportéról van
szó- mondta Zábó Lászlóné, aki a csoport egyik oszlopos, alapító tagja.
Béd Judit tanárnő fejéből pattant ki az ötlet, hogy egy jó kis közösséget alkothatunk a tánc
jegyében. 1999-ben még egy kicsit fiatalabbak voltunk, de úgy gondolom a lelkesedés még
most is töretlen. Az évek során összekovácsolódott a csapat. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Értesítés karbantartási munkálatokról (FiberNet)

Ezúton tájékozatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy 2011. március 23-án, 00:30 és 08:00 óra között Társaságunk karbantartást végez, amelynek során szolgáltatásaink változatlanul elérhetőek maradnak előfizetőink számára.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a munkavégzés ideje alatt fellépő váratlan, előre nem látott műszaki meghibásodás, vagy áramszolgáltatói kimaradás digitális televízió, internet és telefonszolgáltatásunk átmeneti leállását okozhatja!

Esetleges kérdéseivel, észrevételeivel kérjük, forduljon Ügyfélszolgálati Irodánk munkatársaihoz a 1280-as telefonszámon.

Szíves megértését és türelmét előre is köszönjük!

Budapest, 2011. március 2.

Tisztelettel,
FiberNet Zrt.

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL

Felcsúti Képtár

Kokas Ignác képeinek állandó kiállítása

8086 Felcsút, Fő u. 125.

A kiállítás előzetese bejelentkezés alapján látogatható, kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:

titkarsag@felcsut.hu

+36/70-450-8708

+36/70-450-8702

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

A településsel kapcsolatos egyéb közérdekű adatok, jegyzőkönyvek, előterjesztések, hirdetmények a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal honlapján találhatók. Tovább >>>

Bicskei Központi Orvosi Ügyelet

Bicskei Központi Orvosi Ügyelet www.orszagosorvosiugyeletbicske.hu

Közadattár

Legutóbbi bejegyzések

Kategóriák