Testületi ülés

Polgármester

F e l c s ú t  K  ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t a

8086 Felcsút, Fő u 75. Tel: 22/594-036 Fax.: 22/253-481

E-mail.: titkarsag@felcsut.hu

M E G H Í V Ó

Ezúton meghívom Önt   2010.  október 15-én (pénteken) 16.00 órakor tartandó      alakuló képviselő-testületi ülésére tanácskozási joggal.

Helye: Polgármesteri Hivatal 8086 Felcsút, Fő u 75.

Napirend:

1./ Polgármester és képviselők eskütétele

Előadó: Korelnök

2./ Polgármester illetményének  megállapítása

Előadó: Korelnök

3./ Alpolgármester megválasztása és tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: Varga György polgármester

4./ Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Sallainé Eigner Nóra jegyző

5./ Tájékoztatás vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről

Előadó: Sallainé Eigner Nóra jegyző

Felcsút, 2010. október 11.

Tisztelettel:

Varga György s.k.

polgármester

Bicskei Központi Orvosi Ügyelet
Bicskei Központi Orvosi Ügyelet www.orszagosorvosiugyeletbicske.hu
Közadattár
Kategóriák