×

Betűméret növelése

Szürke árnyalat

Éles kontraszt

Olvasható betűtípus

 

F e l c s ú t K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k J e g y z ő j e
8086 Felcsút, Fő u 75. Tel: 22/594-036 Fax: 22/253-481 E-mail: [email protected]   Ügyiratszám: 27-9/2011. Tárgy: „Felcsút II. homok” védjegyű Ügyintéző: Harangozó Lászlóné homokbánya kapacitás bővítés ügye.   H I R D E T M É N Y   Tájékoztatom a „Felcsút II. homok” védjegyű homokbánya kapacitás bővítése ügyében érdekelt, a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit (közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Felcsút 011/2, 012, 019/5, 019/6, 019/18, 019/20, 019/21, 022 hrsz-ú ingatlanok), hogy a fenti megnevezésű homokbánya kapacitásbővítésének ügyében a Közép- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség előzetes vizsgálati eljárást folytat.   Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy az érintettek Felcsút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (Fő u. 75. sz.) ügyfélfogadási idő alatt Hétfőn: 8.00 órától, 16 óráig Szerdán: 8.00 órától, 16.30 óráig Pénteken: 8.00 órától, 12.00 óráig az ügyre vonatkozó terveket, térképeket és egyéb dokumentumokat megtekinthetik és a Felügyelőséghez a hirdetmény megjelenését követő 21 napon belül észrevételt tehetnek.  

Felcsút, 2011. április 4.

  Dr. Petrin László jegyző