×

Betűméret növelése

Szürke árnyalat

Éles kontraszt

Olvasható betűtípus

Helyi Iparűzési Adó

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ MEGFIZETÉSÉRŐL

Tájékoztatom a helyi iparűzési adó fizetésére kötelezetteket, hogy a 2010. június 29-től érvényes új szabályozás szerint a helyi iparűzési adó tárgyában a következő évi adóelőleg összegéről, illetve a tárgyévre befizetett és az adóévet követő év május 31-ig benyújtott adóbevallásban szereplő tényleges iparűzési adó közötti különbözet megfizetéséről 2010. június 29-től kezdődően fizetési meghagyást, határozatot nem bocsát ki a helyi adóhatóság.

A bevallás – így a 2009. évről szóló bevallás is - végrehajtható okiratnak minősül, melynek alapján az önadózás rendje szerint kell eleget tenni a fizetési kötelezettségnek.

A helyi iparűzési adó befizetési határidők: 2009. évi tényleges iparűzési adó és a megfizetett előleg közti különbözet fizetési határideje: 2010. május 31., előlegfizetések határideje: 2010. szeptember 15., illetve 2011. március 15. Feltöltési kötelezettség határideje: 2010. december 20.

Benyújtott 2009. évről szóló helyi iparűzési adóbevallások szerint 2010. május 31-ig az adózók többsége nem tett eleget a különbözet befizetési kötelezettségének.

A befizetni elmulasztott különbözet után 2010. május 31-től késedelmi pótlék terheli ezen összeget. Felhívom az érintetteket, hogy fizetési kötelezettségüknek mielőbb tegyenek eleget. Bankszámlaszámunk: 11736020-15364249-03540000 iparűzési adó számla.

Külön felhívom a figyelmet arra, , hogy a június 29-től érvényes szabályozás értelmében az adóbefizetés elmulasztása estén az önkormányzati adóhatóság az állami adóhatóságot keresi meg a tartozás behajtása végett. Ezzel a lehetőséggel 2010. július 31-ét követően élni fog a helyi adóhatóság.

Nyilvántartásaink szerint több mezőgazdasági kistermelő, őstermelő sem tett eleget bevallási kötelezettségének a 2009. évről, ezért őket külön felhívom, hogy ezt mielőbb pótolják. A bevallás elmulasztása esetén adóbírság kiszabásának van helye, melyet szintén alkalmazni fog az adóhatóság.

Fenti tájékoztató alapján kérek valamennyi adózót kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére.

A bevallásokat már benyújtó és az adófizetési kötelezettségének eleget tevő adózók együttműködését pedig köszönöm.

Felcsút, 2010. július 28. Sallainé Eigner Nóra s.k. jegyző dokumentum letöltése: hipa.doc