×

Betűméret növelése

Szürke árnyalat

Éles kontraszt

Olvasható betűtípus

Események

Névnaposok: Bernárd, Bernarda, Bernardina, Bernát, Felícia, Galamb, Gerle, Hanna, Hannadóra, Hannaliza, Hannaróza, Kolomba, Kolombina, Palóma, Tália

Felcsúti Hírlap

Hulladéknaptár

Hulladéknaptár

Pályázatok


Egyházak


Római Katolikus Egyház

Feltöltés alatt

Felcsúti Református Egyházközség

Cím: 8086-Felcsút, Fő utca 114.
Telefon: 06-30-637-8192
email: [email protected]
bankszámlaszám: 11736020-20016203
facebook: https://www.facebook.com/felcsutireformatus/
honlap: https://honlap.parokia.hu/lap/felcsut/cikk/mutat/gyulekezettortenet2/

A Felcsúti Református Egyházközség rövid története

A Felcsúti Református Egyházközség történetéből, a legkorábbi fennmaradt adat 1626-ból származik, amikor a község első lelkésze Nagyhalászi Pápa Gergely. A török világot követően évekig sem papja, sem temploma nincs a falunak. 1716-ban megint reformátusok települnek az elhagyott faluba, vályogimaházat építenek, s prédikátort iktatnak. 1728-ban ismét menekülniük kell a falu lakosainak. Pár évre rá visszatelepülnek, s 1738-ban a felcsúti reformátusok egy lévitát fogadnak, aki egy kis oratóriumban, s házakban prédikál. A sákramentumok kiszolgáltatása és a kazuáliák végzése pedig az alcsúti lelkipásztor feladata, lévén hogy ebben az időben a Felcsúti Egyház az alcsúti leányegyházaként éli életét. 1748-ban a felcsútiak önálló lelkészt hívnak a településre, de a veszprémi római püspök erőszakkal betiltatja a protestáns vallásgyakorlatot, s a kis oratóriumot is leromboltatja a következő évben. A felcsúti reformátusok nem adják meg magukat, gallyakból fonnak kis imaházat, s a lelkész házaknál prédikál. 1763-ra azonban teljesen ellehetetlenedik a reformátusok élete a háborgatások okán, mely a Türelmi Rendelettel vesz majd új lendületet. Kis oratóriumot, majd nagyobb imaházat építenek a reformátusok, akik közel kettőszázan voltak már. 1875-ben anyaegyházközséggé válik a gyülekezet. 1895-ben megépül a ma is álló templom, melynek tornyában két harang lakik. 1936-ban parókiát, 1937-ben kántorlakást építenek a hívek adományaiból. A templom udvarán álló református iskolát az államosítások után elbontani kényszerülnek a felcsúti reformátusok. Az egyházközség a rendszerváltástól missziói státuszban működik. 2018-ban a gyülekezet önálló anyaegyházközségé vált. Önálló lelkésze van, s közel 130 egyházfenntartója, mely szám az utóbbi egy-két évben lassan, de folyamatosan emelkedik. Befogadó szeretet, fiatalos lendület és jó hangulat jellemzi a gyülekezeti életet. A vasárnapi istentiszteletek mellett számos hétközi alkalom színesíti a közösség életét a baba-mama körtől, az ifjúsági körön át több rétegbibliaóráig, hogy minden korosztály otthonra leljen és megszólíthatóvá váljék az Ige által.