×

Betűméret növelése

Szürke árnyalat

Éles kontraszt

Olvasható betűtípus

Események

Névnaposok: Adolár, Anasztáz, Anzelm, Anzelma, Konrád, Kurt, Simeon, Zekő, Zelma, Zelmira, Zsombor

Felcsúti Hírlap

Hulladéknaptár

Hulladéknaptár

Pályázatok


ESÉLY Gyermekjóléti Alapítvány

Az Alapítvány rövidített neve: ESÉLY Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 2060 Bicske, Apponyi Albert utca 1/C.
Az Alapítvány működési területe: Felcsút, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Tabajd, Bodmér, Mány,
Óbarok és Csabdi települések közigazgatási területe
E-mail: [email protected]
Honlap: salapitvany.hu
Adószámunk:18750834-1-07
Számlaszámunk: K§H Bank Zrt.: 10402001-50527077-84481008

Településeink családgondozóinak telefonon való elérhetősége:

Felcsút-Csabdi-település:06/70-450-8735
Mány-Óbarok település:06/70-450-8728
Alcsútdoboz-Bodmér-Tabajd-Vértesacsa: 06/70-450-8733
Intézményvezető:06/70-450-8727

Székhely Intézmény ügyfélfogadási idő:

Felcsút: Hétfő: 8.00-16.00, Kedd-csütörtök: 8.00-12.00, péntek: zártnap

Személyi állomány:

Családsegítők: Komárominé Bodnár Erika, Udvardiné Komlós Krisztina, Kovács Katalin
Családsegítő pszichológus: Garai Péter, /Huta Meier Zsófia /
Szakmai vezető-pszichológus: Rákóczi Balázs
Intézményvezető: Dr. Kovácsné Kaszás Ágnes

Az Alapítvány hatóköre: területi. Az Alapítvány jogállása: önálló jogi személy.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak támogatást nem nyújt.
Az Alapítvány nem közhasznú jogállású szervezet, annak megszerzése érdekében az Alapító
jelen Alapító Okiratban az Ectv.-ben meghatározott működési szabály követelményeket
szerepelteti.

Az Alapítvány céljai és tevékenysége

Az Alapítvány céljai:

 • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás nyújtása, kiemelten veszélyeztetett gyermekek gondozására
 • Gyermeket, gyermekeket nevelő családok részére szociális gyermekjóléti
 • támogatásokhoz való hozzájutás, tájékoztatás, felvilágosítás, tanácsadás nyújtása
 • Kiszolgáltatott, ellehetetlenült, nehéz helyzetű kiskorú várandós anyák védelme, róluk való testi-lelki gondoskodás, problémák kezelésében segítségnyújtás
 • Adományok gyűjtése és közvetítése
 • A magzatok stressz-mentes (egészséges) testi-lelki fejlődésének biztosítása az anyákról való gondoskodás útján
 • Közreműködés a gyermeki jogok védelmében
 • Mentálhigiénés gondozás, konfliktus-kezelés, stressz-kezelés, önértékelés- önbizalomkompetencia kapcsolat fejlesztés, közösségi felelősségvállalás, személyiségfejlesztő programok
 • Családtervezési, pszichológiai, nevelési egészségügyi mentálhigiénés tanácsadáshoz való hozzájutás (védőnő, háziorvosi-, gyermek-háziorvosi szolgálat, pszichológus,családterapeuta)
 • Kulturális program, ifjúsággal foglalkozó szociális, kulturális és köznevelési intézményekkel közösen is szabadidős tevékenységek szervezése
 • A családok szociális, lélektani és anyagi válsághelyzetének rendezése gyerekkel vagy gyerek nélkül a társadalomba való beilleszkedésnek megsegítése
 • A gyermekek védelme érdekében drog-prezentáció és részvétel a bűnmegelőzésben

Az Alapítvány II/l. pontban foglalt céljai megvalósításához kapcsolódó közhasznú tevékenysége során a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése:

 • 4. pontja szerinti: egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
 • 7. pontja szerinti: kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása
 • 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
 • 8a. pontja szerinti szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg
 • 15. pontja szerinti sport, ifjúsági ügyek közfeladatok megvalósításában működik közre
 • Az Alapítvány a 1/3. pontban felsorolt települések Önkormányzatai Képviselő-testületeivel feladat-ellátási szerződéseket kötött, melynek alapján a 2. pontban felsorolt közfeladatok közül az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti közfeladatot közvetlenül látja el
 • Az Alapítvány a megkötött feladatellátási szerződések alapján a közfeladatok ellátását erre irányuló gyermekjóléti, szociális szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés - működési engedély - birtokában közvetlen foglalkoztatás, továbbá gyermekjóléti intézmény fenntartása útján valósítja meg

Az Alapítvány célja szerinti besorolása: szociális tevékenység (kód: 0800) egészségügyi tevékenység (kód:0700)

Az Alapítvány céljaihoz kapcsolódó tevékenysége:

 • A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési kompetenciáik erősítésével. Munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetenciafejlesztés
 • A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése
 • A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése
 • A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével
 • A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése
 • Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása
 • A 4.1. és 4.6. pontokban foglaltakkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése
 • A fiatalok családi életre való felkészítése
 • Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, (például: szülői feladatok, életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek, tanácsadás, fiatalok szülőkkel, illetve kortársakkal való kommunikációját segítő foglalkozások, egészséges és tudatos életmódra nevelés, letvezetési, életmódbeli és életviteli kompetenciák fejlesztése)
 • Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő, tanácsadás, (kiemelt célcsoportok: gyermeküket egyedül nevelő szülök; többgyermekes családok; mozaik családok; krónikusan beteg, fogyatékossággal élő, egyéb sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok; fogyatékos emberek, mint szülök; örökbefogadó és nevelőszülők, idős családtagot gondozó családok; krízishelyzetben lévő várandósok; egyéb szempontból hátrányos helyzetű családok)