×

Betűméret növelése

Szürke árnyalat

Éles kontraszt

Olvasható betűtípus

Események

Névnaposok: Anett, Anetta, Anettka, Anna, Antal, Antigoné, Anton, Antos, Grácia, Netta, Netti, Tóbiás, Toni

Felcsúti Hírlap

Hulladéknaptár

Hulladéknaptár

Pályázatok


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA


I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

AAdat megnevezése B) Adat
1. Hivatalos név (teljes név) Felcsút Községi Önkormányzat
2. Székhely 8086 Felcsút, Fő utca 75.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 8086 Felcsút, Fő utca 75.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-22-594-036
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  
6. Központi elektronikus levélcím [email protected]
7. A honlap URL-je https://felcsut.hu/
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 8086 Felcsút, Fő utca 75.
06-22-594-036
https://felcsut.hu/kapcsolat
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve  
10. Az ügyfélfogadás rendje Szervezeti és Működési Szabályzat

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése B) Adat

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Polgármester: Mészáros László István
Alpolgármester: Szabó Péter
Polgármesteri titkárság: Harangozó Lászlóné

Jegyző: Dr. Sisa András
Aljegyző: Dr. Fehér Diána
Jegyzői titkárság: Harangozó Lászlóné

Szervezeti struktúra ábra

https://felcsut.hu/kapcsolat

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése B) Adat

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

https://felcsut.hu/

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

https://felcsut.hu/kapcsolat

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

AAdat megnevezése B) Adat

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

1. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
8086 Felcsút, Fő utca 75.
Tel.:06-22-594-036
e-mail: [email protected]

2. Kastély Óvoda és Bölcsőde
8086 Felcsút, Fő utca 56.
Óvoda tel.: 06-22-353-121
e-mail: [email protected]
Bölcsőde tel.: 06-30-164-1155
e-mail: [email protected]

3. Könyvtári, Információs és Közösségi hely
8086 Felcsút, Fő utca 68.
Tel.: 06-70-338-4814
email: [email protected]

4. Faluház és Közösségi Szintér
8086 Felcsút, Fő utca 137.
Tel.: 06-22-594-368

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

1. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
https://felcsutihivatal.hu/felcsut/

2. Kastély Óvoda és Bölcsőde
https://kastelyovi.hu/

3. Könyvtári, Információs és Közösségi hely
email: [email protected]

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Telephelyei:

 • Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltsége
  8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.
  Tel.: 06-22-594-070, email: [email protected]
 • Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltsége
  2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
  Tel.: 06-22-350-103, email: [email protected]
 • Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltsége
  8088 Tabajd, Dózsa György utca 2.
  Tel.: 06-22-594-330, email: [email protected]
 • Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsai Kirendeltsége
  8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.
  Tel.: 06-22-594-040, email: [email protected]
 • Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal Bodméri Kirendeltsége
  8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58.
  Tel.: 06-22-354-095, email: [email protected]
 • Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal Óbarki Kirendeltsége
  2063 Óbarok, Iskola utca 3.
  Tel.: 06-22-704-147, email: [email protected]

Ügyfélfogadási rend:
hétfő: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
kedd: nincs
szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
csütörtök: nincs
péntek: 8.00-12.00 óráig

2. Kastély Óvoda és Bölcsőde
8086 Felcsút, Fő utca 56.

Óvoda: 06-70-491-9001, 06-70-491-9002
e-mail: [email protected]
Nyitva tartás: minden nap 6.30-17.00 óráig

Bölcsőde: 06-30-164-1155
e-mail: [email protected]
Nyitva tartás: minden nap 6.30-17.00 óráig

3. Könyvtári, Információs és Közösségi hely
8086 Felcsút, Fő utca 68.
Tel.: 06-70-338-4814
email: [email protected]

Nyitva tartás:
hétfő:        8:00-16:00 óráig 
kedd:       14.00-18.00 óráig
szerda:      8.00-16.00 óráig
csütörtök:  8.00-16.00 óráig
péntek:      9.00-14.00 óráig
szombat: ügyelet időpont egyeztetéssel

4. Faluház és Közösségi Szintér
8086 Felcsút, Fő utca 137.
Tel.: 06-22-594-368
email: [email protected]

Nyitva tartás:
hétfő:       7:00-17:30 óráig 
kedd:       7.00-16.00 óráig
szerda:    7.00-16.00 óráig
csütörtök: 7.00-16.00 óráig
péntek:     7.00-15.00 óráig

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft.
8086 Felcsút, Fő utca 75.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
 • tömegsport,
 • diáksport,
 • rekreáció,
 • bölcsődei, óvodai, általános iskolai gyermekétkeztetés,
 • szünidei gyermekétkeztetés,
 • szociális étkeztetés
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Antal Csilla Edit
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Önkormányzati részesedés mértéke: 100%

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

nem releváns

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Felcsúti Hírlap
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Kiadja: Felcsút Községi Önkormányzat
8086 Felcsút, Fő utca 75.
https://felcsut.hu/Felcsuti-Hirlap
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Felelős kiadó: dr. Sisa András jegyző

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Honlap: https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/fejer
Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár Pf. 242.
E-mail: [email protected]
Telefon: 06-22-526-900
Telefax: 06-22-526-905
Ügyfélfogadási idő:

H-Cs: 8.00-11.30, 13.00-15.30, P: 8.00-11.30 óráig
Sajtóelérhetőség: [email protected]

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Honlap: https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/fejer
Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár Pf. 242.
E-mail: [email protected]
Telefon: 06-22-526-900
Telefax: 06-22-526-905
Ügyfélfogadási idő:

H-Cs: 8.00-11.30, 13.00-15.30, P: 8.00-11.30 óráig
Sajtóelérhetőség: [email protected]

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 75.
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Létrehozásának éve: 2013.
Felcsút Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata elérhető a Magyar Államkincstár oldalán (a kereső mezőbe beírjuk: Törzskönyvi nyilvántartás adatai 2004. január 1-től/kiválasztjuk az Önkormányzati költségvetési alrendszerbe tartozó törzskönyvi alanyok-at/kiválasztjuk a Vármegye önkormányzat-ot/kiválasztjuk a Fejér vármegye-t/kiválasztjuk Felcsút-ot)

Kastély Óvoda és Bölcsőde
Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 56.
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Alapító határozat: 38/1997. (III.04) számú képviselőtestületi határozat
Létrehozásának éve: 2003.
Kastély Óvoda és Bölcsőde alapító okirata elérhető a Magyar Államkincstár
oldaláról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).
Működési engedély: a működő köznevelési intézmények listája letölthető az alábbi hivatkozásról:
https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetési szerv vezetője: Dr. Sisa András jegyző
Web: https://felcsutihivatal.hu/felcsut/
Kastély Óvoda és Bölcsőde
Megbízott óvodavezető: Juhász Tiborné
Web: https://kastelyovi.hu/
Megbízott bölcsődevezető: Kovács Beatrix
Web: https://kastelyovi.hu/bolcsode-2/

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
Felcsút Községi Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 8/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/  weboldalról (a megye rovatban Fejér megye kiválasztása, a hely esetében Felcsút kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat SZMSZ-e elérhető.
Adatvédelmi szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven nem releváns

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Felcsút Községi Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 8/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/  weboldalról (a megye rovatban Fejér megye kiválasztása, a hely esetében Felcsút kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat SZMSZ-e elérhető.

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Adóhatósági ügyekben: a hatáskör címzettje Felcsút Község Jegyzője, eljár: Felcsúti Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző
Illetékességi terület: Felcsút község
Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: Felcsúti Önkormányzati Hivatal szociális ügyintéző
Illetékességi terület: Felcsút község
Általános Igazgatási ügyekben: hatáskör címzettje Felcsút Község Jegyzője, eljár: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintéző
Illetékességi terület: Felcsút község
2020. március 1-től az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján, valamint a Felcsút Községi Önkormányzat és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 2020. január 31. napján megkötött építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodásban foglaltakra tekintettel a Fejér Vármegyei Kormányhivatal látja el. A jegyzői műszaki feladatkör (hatósági ügyintézés) maradt a hivatalunkban.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Adóhatósági ügyekben: a hatáskör címzettje Felcsút Község Jegyzője, eljár: Felcsúti Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző
Illetékességi terület: Felcsút község
Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: Felcsúti Önkormányzati Hivatal szociális ügyintéző
Illetékességi terület: Felcsút község
Általános Igazgatási ügyekben: hatáskör címzettje Felcsút Község Jegyzője, eljár: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintéző
Illetékességi terület: Felcsút község
2020. március 1-től az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján, valamint a Felcsút Községi Önkormányzat és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 2020. január 31. napján megkötött építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodásban foglaltakra tekintettel a Fejér Vármegyei Kormányhivatal látja el. A jegyzői műszaki feladatkör (hatósági ügyintézés) maradt a hivatalunkban.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Felcsút Községi Önkormányzat
8086 Felcsút, Fő utca 75.
Ügyfélfogadási rend:
hétfő:   8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
kedd:    nincs
szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
csütörtök: nincs
péntek: 8.00-12.00 óráig
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Általánosságban:
Kérelem az év folyamán bármikor előterjeszthető.
Szabályozás: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban: Ákr.)
Ügyintézési határidő: (Ákr. 50. § (2) bekezdés b)-c) )
Fellebbezés szabályai: Ákr. 118-119. §
Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával
https://felcsut.hu/Nyomtatvanyok
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Személyes ügyintézésre időpontfoglalás:
06-(22)594-036 telefonszámon vagy [email protected]
elektronikus levelezési címen lehetséges
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése  
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása https://felcsut.hu/Kozszolgaltatok

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke https://felcsut.hu/Nyomtatvanyok
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei nem releváns

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Felcsúti Hírlap
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása https://felcsut.hu/Felcsuti-Hirlap
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja https://felcsut.hu/Felcsuti-Hirlap
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye ingyenes

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Felcsút Község Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a település éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Fejér megye kiválasztása, a hely esetében Felcsút kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Postacím: 8086 Felcsút, Fő utca 75.
Email: [email protected]
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Felcsút Község Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a település éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Fejér megye kiválasztása, a hely esetében Felcsút kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 8086 Felcsút, Fő utca 75.

A Képviselő-testület üléseit az önkormányzat tárgyalótermében tartja. Ez alól kivétel a közmeghallgatás keretein belül megtartott ülés. A Képviselő-testület ettől eltérhet.
Felcsút Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói A testületi ülések jegyzőkönyvei:
https://felcsutihivatal.hu/felcsut-jegyzokonyvek/
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Munkaterv 2023
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje A Mötv. 46. §-a rendelkezik a képviselő-testület ülésének nyilvánosságáról, valamint a zárt ülés tartásának feltételeiről.
A Mötv. 2. §2 -a alapelvként deklarálja a képviselő-testületi ülések nyilvánosságát, melyet a Mötv. 46. § (1)3 bekezdésében megerősít a jogalkotó. A nyilvánosság a képviselő-testület ülésein való részvételt, és az arról készült jegyzőkönyv adatainak megismerésének lehetőségét jelenti. Ebből következően az az önkormányzati hivatal, mely nem tájékoztatja megfelelően az állampolgárokat a képviselő-testület üléseiről, egyúttal akadályozza az érintetteket a választópolgári kontroll, illetve a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő joguk gyakorlásában. A Mötv. 46. § (2) bekezdése szól a nyilvánosság alóli kivételes esetben kötelezően tartandó és az érintett kérésére, illetve a képviselő-testület mérlegelése alapján tartható zárt ülés feltételeiről. A képviselő-testület működése során egyaránt biztosítani kell a közérdekű adatok nyilvánosságát, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogot, ezért a zárt ülés tartását a Mötv. szigorú szabályokhoz köti: egyrészt zárt ülés csak kivételesen tartható, másrészt a Mötv. meghatározza a zárt ülés tartásának kötelező és mérlegelhető eseteit. A Mötv. 46. § (2) bekezdés a)5 pontja tartalmazza a zárt ülés kötelező, mérlegelést nem engedő eseteit, pontosan azt, hogy a törvény erejénél fogva mely típusú ügyekben kerül sor a zárt ülés elrendelésére.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Munkaterv 2023
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A testületi ülések jegyzőkönyvei:
https://felcsutihivatal.hu/felcsut-jegyzokonyvek/

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása https://felcsutihivatal.hu/felcsut-jegyzokonyvek/
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) https://felcsutihivatal.hu/felcsut-jegyzokonyvek/
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza https://felcsutihivatal.hu/felcsut-jegyzokonyvek/
4. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok nem releváns
5. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota nem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától nem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól https://felcsutihivatal.hu/felcsut-jegyzokonyvek/

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk  

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények https://felcsut.hu/

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Felcsút Községi Önkormányzat
8086 Felcsút, Fő utca 75.
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Postacím: 8086 Felcsút, Fő utca 75.
Tel.: 06(22)594-036
Email: [email protected]
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Császár Ügyvédi Iroda
2800 Tatabánya, Komáromi utca 16.
Tel.: 06-(70)7769-740, 06-(70)7769-780
Email: [email protected]
web: https://drcsaszar.eu/
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Központi Statisztikai Hivatal
https://www.ksh.hu/
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista nem releváns

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Jelentés Felcsút Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk nem releváns

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Felcsút Községi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Felcsút Községi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Felcsút Községi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok nem releváns
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege nem releváns
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve nem releváns

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve  
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege  

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
5 millió forintot elérő szerződések listája 2023
5 millió forintot elérő szerződések listája 2022
5 millió forintot elérő szerződések listája 2021
5 millió forintot elérő szerződések listája 2020
5 millió forintot elérő szerződések listája 2019
5 millió forintot elérő szerződések listája 2018

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottak szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről