×

Betűméret növelése

Szürke árnyalat

Éles kontraszt

Olvasható betűtípus

ÜZEMELTETÉSI PÁLYÁZAT

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felcsúti árvízcsúcs-csökkentő tározó környezetének turisztikai célú fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás eredményeként létrejött projektelemek üzemeltetésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

 

1. A pályázat feltételei:

- az üzemeltető legalább 5 év időtartamra vállalja az étterem, a sportszerkölcsönző, és a sportbolt folyamatos nyitvatartásának biztosítását,

- az üzemeltető gondoskodik a csónakázótó és a sportpálya üzemeltetése személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról,

- az üzemeltető az átvett létesítmény közüzemi költségeit és közterheit maga viseli, gondosko-dik a rendszeres, de a felújítás körébe nem tartozó karbantartásról,

- az üzemeltető az átvett létesítmény üzemeltetési joga ellenértékeként bérleti díj megfizetésére köteles.

2. A pályázat benyújtása:

A pályázat beérkezési határideje: 2022. november 25. 12:00

A pályázatot kettő aláírt, eredeti, papír alapú példányban kell benyújtani, és postai úton Felcsút Község Polgármesterének címezve a 8086 Felcsút, Fő u. 75. szám alatti címre kell postázni, avagy ugyanezen a címen Önkormányzati titkárságra kell személyesen beadni.

A pályázat benyújtása nyilvános, azonban a pályázatból kizárt az a pályázó, akinek/amelynek lejárt köztartozása van, amely szervezete nem átlátható.

A köztartozásmentességről és a pályázó tulajdonosi szervezetének átláthatóságáról a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni köteles.

A pályázóknak egy alkalommal a polgármester biztosítja a helyszín előzetes megtekintését.

3. A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő lejáratát követő ülésén dönt. A döntés során a Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott vállalások maradéktalan teljesítésének garanciáit, a vállalt üzemeltetési időszak hosszát, a foglalkoztatott munkavállalók számát, a megajánlott bérleti díj mértékét, a pályázó elmúlt öt évben elért üzleti eredményét együttesen veszi figyelembe.

 

4. pályázatok közzététele:

 A pályázati hirdetmény közzétételre kerül a Fejér megyei hírlapban, az önkormányzat www.felcsut.hu és a közös önkormányzati hivatal www.felcsutihivatal.hu honlapján. A pályázóknak egy alkalommal a polgármester biztosítja a helyszín előzetes megtekintését.