×

Betűméret növelése

Szürke árnyalat

Éles kontraszt

Olvasható betűtípus

ÜZEMELTETÉSI PÁLYÁZAT - a Faluház konditermének teljeskörű üzemeltetésére

ÜZEMELTETÉSI PÁLYÁZAT

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluház konditermének teljeskörű
üzemeltetésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
1. A pályázat feltételei:
- az üzemeltető vállalja a konditerem folyamatos nyitvatartását, szakmai felügyeletet gyakorol
a sportolók felett, vezeti a szükséges nyilvántartásokat, biztosítja a sporteszközök használhatóságát
és állagát,
- az üzemeltető gondoskodik a folyamatos üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításáról, az eszközök karbantartásáról,
- az üzemeltető az üzemeltetési jog ellenértékeként bérleti díj megfizetésére köteles.
2. A pályázat benyújtása:
A pályázat beérkezési határideje: 2023. február 2. 12:00
A pályázatot kettő aláírt, eredeti, papír alapú példányban kell benyújtani, és postai úton Felcsút
Község Polgármesterének címezve a 8086 Felcsút, Fő u. 75. szám alatti címre kell postázni, avagy
ugyanezen a címen Önkormányzati titkárságra kell személyesen beadni.
A pályázat benyújtása nyilvános, azonban a pályázatból kizárt az a pályázó, akinek/amelynek lejárt
köztartozása van, amely szervezete nem átlátható.
A köztartozásmentességről és a pályázó tulajdonosi szervezetének átláthatóságáról a pályázat
benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni köteles.
A pályázóknak egy alkalommal a polgármester biztosítja a helyszín előzetes megtekintését.
3. A pályázat feltételei:
- az üzemeltető, vagy vele alkalmazásban álló személy szakirányú végzettségének megléte,
- az üzemeltetés legalább egy év határozott időszakra történő vállalása
4. A pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő
lejáratát követő ülésén dönt. A döntés során a Képviselő-testület a pályázó szakirányú
végzettségének meglétét, a vállalt üzemeltetési időszak hosszát, a megajánlott bérleti díj mértékét
együttesen veszi figyelembe.
5. pályázatok közzététele:
A pályázati hirdetmény közzétételre kerül a Fejér megyei hírlapban, az önkormányzat
www.felcsut.hu és a közös önkormányzati hivatal www.felcsutihivatal.hu honlapján, valamint a
Faluház Felcsút, Fő u. 137. szám alatti hirdetőtábláján.